İSYAM

İSYAM 1994 yılında Bilkent Üniversitesi bünyesinde bir araştırma merkezi olarak kurulmuştur. İSYAM esas olarak Telekomünikasyon ve Bilişim Teknolojileri’nin kesiştiği alanlarda faaliyet göstermektedir. İSYAM’ın varoluşunun ana motivasyonu, çabalarını sadece iletişim-bilişim teknolojisi arayüzü üzerinde sınırlamak değil aynı zamanda Merkez’in yazılım, büyük çaplı veritabanı tasarımı ve gerçeklenmesi, uzaysal veritabanı üretimi, GIS, büyük çaplı proje yönetimi üzerindeki bilgi, yetenek ve deneyimini Bilkent Üniversitesi’ndeki derin uzmanlıkla birleştirerek çoklu disipliner yaklaşım gerektiren diğer projelere mobilize etmektir. İSYAM’da gerçekleştirilen projeler, her zaman, idari ve teknik konuları içeren problemlere bilgi teknolojisine dayalı çözümler bulmak şeklinde olmuştur. Bu projelerin en büyükleri Türkiye’nin Radyo ve Televizyon frekans planlaması ile Telekomünikasyon Kurumu’nun lisanslama ve spektrum yönetim aktivitelerinin hepsinin tam otomasyonunun ve spektrum mühendisliği araçlarının gerçeklendiği Milli Frekans Yönetim Sistemi (MFYS)’dir.