Hakkımızda

İletişim ve Spektrum Yönetimi Araştırma Merkezi (İSYAM), 1994 yılında Bilkent Üniversitesi bünyesinde bir araştırma merkezi olarak kurulmuştur. Merkez esas olarak Telekomünikasyon ve Bilişim Teknolojileri’nin kesiştiği alanlarda faaliyet göstermektedir ve bu alanlarda bir takım projeler gerçekleştirmiştir.

İSYAM’da, mevcut projelerde özel personel ve danışmanlar çalışmakta ve merkezin aktiviteleri gerektirdiğinde Bilkent Üniversitesi’nin akademik personeli de yer almaktadır. İSYAM aynı zamanda üniversitenin bilgisayar ağı, kütüphane gibi imkanlarından tam olarak yararlanmaktadır.

İSYAM’da gerçekleştirilen projeler, her zaman, idari ve teknik konuları içeren problemlere bilgi teknolojisine dayalı çözümler bulmak şeklinde olmuştur. Bu projelerin en büyükleri Türkiye’nin Radyo ve Televizyon frekans planlaması ile Telekomünikasyon Kurumu’nun lisanslama ve spektrum yönetim aktivitelerinin hepsinin tam otomasyonunun ve spektrum mühendisliği araçlarının gerçeklendiği Milli Frekans Yönetim Sistemi (MFYS)’dir.

İSYAM’ın uzman teknik personeli Sistem Yazılım Mühendisliği’nin her alanynda yüksek seviyede yeteneğe sahiptir. Unix, Windows ve NT platformlarında, Oracle, Sybase, Informix, MS Access gibi veritabanı yönetim sistemlerinde her çapta veritabanı tasarımı, GIS sistemleri (şu anda Intergraph ve TNTmips GIS sistemleri kullanılmaktadır) üzerinde her çaptaki uzaysal verinin yönetimi ve işlenmesi, haritacılık, yüzey modelleme, GIS üzerinde ya da temel programlama dilleri ve işe özel işleme algoritmaları kullanylarak 3 boyutlu verinin işlenmesi yapılabilmektedir. İSYAM, halihazırdaki projelerde değişik arazi yüzey modellerinin yanısıra yüksek çözünürlükte demoğrafik veritabanı kullanmaktadır. Değişik kurum ve kuruluşlardan toplanan veriler İSYAM’da derlenmekte, doğrulanmakta, şekillendirilmekte ve tek bir uzaysal veritabanında birleştirilmektedir. Merkez, bilişim teknolojisinin bu yönlerindeki yetenekleri nedeni ile itibar görmektedir.

İSYAM’ın varoluşunun ana motivasyonu, çabalarını sadece iletişim-bilişim teknolojisi arayüzü üzerinde sınırlamak değil aynı zamanda Merkez’in yazılım, büyük çaplı veritabanı tasarımı ve gerçeklenmesi, uzaysal veritabanı üretimi, GIS, büyük çaplı proje yönetimi üzerindeki bilgi, yetenek ve deneyimini Bilkent Üniversitesi’ndeki derin uzmanlıkla birleştirerek çoklu disipliner yaklaşım gerektiren diğer projelere mobilize etmektir.

İSYAM, Telekomünikasyon Kurumu’nun yaptırmakta olduğu Milli Monitör Sistemi (MMS)’nin yazılım unsuru olan Milli Frekans Yönetim Sistemi (MFYS)’ni gerçekleştirmektedir. MMS’nin temel işlevleri şunlardır:

  • Radyo sinyallerinin denetlenmesi,
  • Spektrum doluluğunun ölçülmesi,
  • Yayınların teknik parametrelerinin ölçülmesi,
  • Radyo ve TV yayın iletim parametrelerinin ölçülmesi,
  • Yayınlara müdahalenin tespiti,
  • Verici kaplama alanlarının tespiti,
  • Enterferans analizi,
  • İllegal yayınlaryn tespiti,
  • Frekans yönetimi için istatistiksel veri elde edilmesi.

Sistem bir Milli Kontrol Merkezi ve yedi Bölge Kontrol Merkezinden oluşmaktadır. Herbir Bölge Kontrol Merkezine bağlı olarak çalışan birçok sabit ve hareketli monitör istasyonları, yön bulma istasyonları ve Radyo ve TV yayın ölçüm araçları bulunmaktadır.

MFYS spektrum mühendisliği ve veritabanı yönetim sistemlerinden oluşmaktadır. Veritabanı yönetim sistemi lisans işlemleri, istasyon bilgileri, monitör verileri, frekans yönetimi, ücretlendirme ve Telekomünikasyon Kurumunun diğer işlevlerini bilgisayar ortamında yapmaktadır. Spektrum mühendisliği sistemi ise teknik analiz, enterferans analizi, frekans tahsis ve planlama, uluslararası koordinasyon, veritabanı sorgulama ve entegrasyonu, monitör cihazlarının görevlendirilmesi ve verilerin kaydedilmesi gibi diğer teknik görevleri yapmaktadır. MFYS 10 KHz ile 40 GHz arasındaki frekans bölgesinde çalışma yapabilmektedir.